Satu Mukadimah

Kali ini kita akan membincangkan tentang tokoh bahasa dan sastera. Ruangan ini adalah untuk memperkenalkan pencinta bahasa yang sentiasa mengikuti perkembangan bahasa Melayu di negara ini, Dr. Zaitol Azma Hamzah merupakan satu nama yang tidak asing sebagai seorang penulis yang prolifik dalam membincangkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Karya-karya Zaitol Azma berkaitan dalam bidang kebahasaan sering termuat dalam jurnal, majalah, dan akhbar tempatan.
Pencapaian dan Anugerah......
6:32 PTG | Author: Halif
Seulas Bicara….
Anugerah…..
Istilah anugerah bermaksud pemberian atau sesuatu penghargaan atas usaha-usaha yang dilakukan seseorang dengan hasil usaha yang bersungguh-sungguh. Digarap dengan sifat ketekunan dan berkeyakinan dalam menyelesaikan sesuatu kerja.
Lembaran kali ini ingin membincangkan tentang Penghargaan dan Anugerah yang diterima oleh Tokoh atau pejuang bahasa di zaman ini iaitu Dr.Zaitul. Hasil temuramah yang dilakukan ke atas beliau ternyata beliau bukanlah seorang yang suka membangga-banggakan diri dengan apa yang telah diperolehi, malah dia lebih merendah diri berbanding dengan tokoh-tokoh bahasa lain yang sudah lama dan baru berkecimpung dalam dunia bahasa Melayu. Namun dalam lembaran ini sekadar sebagai ungkapan tahniah penulis dalam bentuk teks ringkas kepada beliau.
Setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Zaitul di atas penerimaan Anugerah Watikah/Sijil Penghargaan daripada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustakaa (DBP) atas sumbangan menjayakan Program Cuti Semester Pelajar Bahasa Melayu, Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 18 Disember 2004-31 Januari 2005.

Seterusnya beliau dianugerahkan Pingat Gangsa dalam Pameran Reka Cipta Penyelidikan dan Inovasi 2006. Interaksi Kaum Melalui Pengenalan Bahasa dan Budaya Melayu: Satu kajian Pragmatik.
Di samping itu beliau merupakan seorang penyelidik dan seorang pendidik yang sangat mementing mutu atau hasil kerja ang baik. Ini dapat dibuktikan dengan Anugerah Sijil Perkhidmatan Cemerlang daripada Universiti Putra Malaysia iaitu perkhidmatan cemerlang selama empat tahun berturut-turut daripada tahun 2004 hingga 2007.

Walaupun pelbagai Anugerah yang beliau perolehi , beliau bukanlah seorang yang cepat berasa puas hati dengan apa yang telah diperolehi. Beliau masih lagi meneruskan perjuangan beliau sebagai pendidik untuk melahirkan anak- bangsa yang cintakan bahasa Melayu dan seorang penyelidik yang tidak mahu bahasa Melayu terus diperkotak-katikkan. Sebaliknya beliau terus berusaha untuk membuktikan bahasa Melayu sebagai salah satu cabang ilmu yng dapat memelihara jiwa bangsa Melayu. Sekian untuk kali ini….
Wassalam…….Ameenn…..
Beliau juga secara tidak lansung terlibat dalam kegiatan luar. Antaranya ialah menyertai
eahlian dalam persatuan dan Badan Profesional, seperti:


Persatuan Linguistik Malaysia ( Pen. Setiausaha 2006-2007)


Ahli Persatuan Masyarakat Linguistik Indonesia 2005-2008


Ahli Persatuan Pendidik Malaysia


Ahli Persatuan Pan-Pacific Association of Applied Linguistics (2006).


Ahli Persatuan Penterjemah Malaysia ( Ahli Seumur Hidup)


Ahli Persatuan Pegawai Akademik Universiti Putra Malaysia


Ahli Persatuan Sains Sosial Malaysia (Ahli Seumur Hidup No Ahli 1061L)


Ahli Persatuan Linguistik Malaysia ( Setiausaha 2008-2010)
Jawatan yang di sandang......
6:28 PTG | Author: Halif
Salamun A’laik....
Bicara tentang tokoh bahasa diteruskan lagi....
Dalam cebisan ini akan diceritakan tentang Jawatan yang pernah disandang oleh Dr.Zaitul Azma Hamzah.

Antara jawatan yang erpnah disandang oleh tokoh bahasa ini ialah sebagai Penyelia Latihan Mengajar dan Praktikum Kaunseling Semester Kedua 2004/2005 dan semester pertama 2006/2007, Penyelia Latihan Mengajar dan Praktikum Kaunseling Semester Kedua 2005/2006, Penyelaras Sistem Penasihat Akademik, FBMK (2004-2006 dan 2006-2007) Jawatankuasa Unit Penyelidikan dan Penerbitan Jabatan Bahasa Melayu 2004, Wakil Jabatan Bahasa Melayu ke majlis Forum ‘Strategi Pengajaran dan Pembelajaran di IPTA 2004.

Selain itu beliau juga pernah terlibat dalam Penyediaan Brosur dan Kandungan Kursus untuk Unit Pemajuan Profesional tahun 2004. Beliau juga pernah menjawat sebagai Jawatankuasa Pemajuan Profesional Jabatan Bahasa Melayu 2004, Jawatankuasa Tentang Unjuran Aktiviti dan Belanjawan Tahun 2005, Jawatankuasa Tetirah Perekayasaan dan Pemantapan Kurikulum Jabatan Bahasa Melayu dan di Bilik Seri Amar pada 4 dan 5 Februari 2005. Pada tahun 2005 beliau diberi jawatan sebagai Pelapor Bengkel Pemacuan Penyelidikan, Perundingan dan Pengembangan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi seterusnya beliau terlibat dalam Bengkel Penyelarasan Pelan Strategi UPM-FBMK (2005-2010) di Genting International Convention Centre, Genting Highland pada 10-12 Februari 2006 dan Bengkel Pemantapan Siswazah dan Penyelidikan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Hotel Awana, Genting Highland pada 16-18 November 2006.

Selanjutnya, beliau pernah menyelaras Pusat Sumber FBMK (15 Jun 2007 – 14 Jun 2009), menjadi ahli Jawatankuasa Laman Web Fakulti ( 1 Februari 2008- 31 Januari 2010), dipilih sebagai Juruaudit Dalaman untuk Sistem Pengurusan Kualiti Skop Penyelidikan dan Pembangunan Komersil 8 Oktober 2008-5 Oktober 2010, dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Penyelidikan dan Pengembangan FBMK bermula 15 April 2007 hingga 14 April 2009. Diberri kepercayaan untuk menyelaras Wisata Minda FBMK (2008-2010) dan Jawatankuasa Laman Web Fakulti ( 2008-2010).

Disamping itu juga beliau juga terlibat dengan kerja-kerja yang berkaitan dengan khidmat awam seperti Penilai Buku Bahasa Melayu Bagi Kegunaan Kanak-kanak Tabika Kemas Tahun 2005- 2006, Pembimbing ‘On-Site’ Murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, SMK Putrajaya Presint 11, Ahli Jawatankuasa Biro Pendidikan, Persatuan Penduduk Desa Surada 2005-2007 dan Ahli Jawatankuasa Biro Pendidikan, Persatuan Penduduk Desa Surada 2008-2010.

Ini adalah sebahagian daripada jawatan yang pernah dan sedang dipertanggungjawabkan kepada beliau. Hal ini patut dicontohi oleh semua pelajar kerana Dr. Zaitul berjaya mengimbangi kerjaya dan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan baik.
Titis-titis permata sebagai seorang Ilmuan......

Selain daripada sibuk menjalankan tugas selaku pensyarah dan penyelidik , Dr. Zaitul juga tidak ketinggalan melibatkan diri dalam aktivit-aktivit rasmi di peringkat luar dan dalam Universiti.

AKTIVITI PERUNDINGAN DENGAN INSTITUSI DALAMAN.

Diperingkat Universiti beliau pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Pengawas Peperiksaan Akhir Kolej Yayasan Melaka UPM-IPTS dalam Program Bacelor pada Semester Mei di Kolej Yayasan Melaka bertarikh 13 hingga 18 Oktober 2003.
Penglibatan beliau sepanjang tahun sekitar 2005 dan 2006. Beliau juga pernah menjadi Tenaga Pengajar Program Cuti Semester Pelajar Bahasa Melayu, Universiti Deakin, Melbourne, Australia dari 18 Disember 2004 hingga 31 Januari 2005 dan 19 Disember 2005- 27 Januari 2006. Dr. Zaitul juga pernah menjadi fasilatator dalam Bengkel Bahasa dan Komunikasi FBMK,UPM di Hotel Cititel, Midvalley, KL pada 14 hingga 16 Januari 2005. Pernah menjadi Penilai Manuskrip ” Membaca: Proses dan Strategi’ Penerbit UPM 2007 dan Juruaudit Dalaman Sistem Pengurusan Kualtit Skop Penyelidikan dan Pembangunan Komersil 2008-2010.

Selain itu beliau juga terlibat secara tidak lansung dalam bidang penyuntingan. Antara tugas yang pernah dikendalikan beliau ialah sebagai penyunting ‘Questionnaire Lang Choise’ untuk Bahagian Penyuntingan dan Penterjemahan, FBMK,UPM. Penterjemah ‘Laman Web Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan,UPM’ untuk Bahagian Penyuntingan dan Penterjemahan. Penterjemah ‘Distance Assisted Training Programme for Nuclear Medicine Technologists’ untuk Fakulti Perubatan, UPM. Penterjemah ‘Distance Assisted Training Programme for Nuclear Medicine Technologists’ untuk Fakulti Perubatan, UPM. Penterjemah ‘Buku Coffee Table’ Sempena Sambutan Jubli Intan UPM’.

Beliau juga pernah diundang sebagai juruacara dalam majlis-majlis rasmi dan sebagai hakim dalam pertandingan-pertandingan yang melibatkan unsur penggunaan bahasa Melayu. Antara penyertaan beliau dalam acara ini ialah Hakim Pertandingan Debat , Program Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni, UPM 2005. Hakim Sayembara Puisi Interkolej 2006 dan 2007 anjuran Unit Kebudayaan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UPM dengan kerjasama Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Tun Dr. Ismail di Astaka Seni, UPM pada 24 Ogos 2006.Hakim Program Fiesta Warisan Pantun Tiga Penjuru (FIRU’S IV) Sesi 2006/2007 dan sesi 2007/2008 anjuran Kolej Cancelor UPM di Dewan Kolej Canselor. Hakim Malam Deklamasi Sajak Wanita 2007 (MADESWA 07) Sempena Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007.

Manakala penglibatan beliau dalam tugas-tugas lain ialah sebagai Penceramah Program Cuti Semester Pelajar Jurusan Bahasa Melayu DBP-PSU-UPM 2008. Pemeriksa Esei Sempena Pertandingan Penulisan Esei Hari Siswi Antara Universiti di Lembah Kelang 2008. Penceramah Kursus Permulaan Graduan (Starting School) ke-2 Anjuran Pusat Kokurikulum, Universiti Putra Malaysia ke-2 2007 dan ke-3 2008.


AKTIVITI PERUNDINGAN DENGAN INSTITUSI LUAR


Beliau juga seorang yang aktif dengan aktiviti-aktiviti ramsi yang melibatkan Institusi luar antaranya beliau pernah menjadi Jurulatih Modul Kenegaraan Siri 1,2, dan 3 (2004) di Kem Warisan, Melaka. Sebagai Pembimbing ‘On-Site’ Murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, SMK Putrajaya Presint 11. Pemeriksa bagi Kursus LANH 1303-Perjanjian Malaysia oleh Open University Malaysia 2004.

Beliau juga secara rasmi terlibat dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia yang pernah ditugaskan sebagai Panel Pentaksir, Penggubal dan Pemeriksa Soalan Bahasa Melayu 910/1 STPM, Majlis Peperiksaan Malaysia. Manakala beliau juga berbakat dalam menyampaikan ceramah dan pernah menjadi penceramah jemputan di Penceramah Siri Wacana PPBL, UKM- Analisis Deskriptif Bahasa Melayu Novel Terjemahan “Kenang-kenangan Seorang Geisha” di Bilik Mesyuarat PPBL pada 15 September 2006.

Selebihnya beliau pernah menjadi Panel Penilai Ekspo Penyelidikan dan Innovasi, UPSI kali Ke-4, Universiti Penyelidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, pada 22-26 Januari 2007. Pembaca Pruf Sambilan Novel ”Siddhartha” Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. (2007). Penilai artikel ‘Budaya Penyelidikan dan penerbitan Bertamdun : Satu Sinergi untuk GEMA Online Journal of Language Studies, School of Language Studies and Linguistics, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM. Penilai artikel ‘Budaya Penyelidikan dan penerbitan Bertamdun : Satu Sinergi untuk GEMA Online Journal of Language Studies, School of Language Studies and Linguistics, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM. Penulis Modul Rujukan Pantas Bahasa Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka2007). Penatar Kursus Keterampilan Bahasa untuk Komunikasi Berkesan, Penulisan Laporan, Surat Rasmi, Minit Mesyuarat dan Kertas Cadangan anjuran Persatuan Linguistik Malaysia. Penyunting Dokumen “The National Higher Education Strategic Plan” Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Penulis buku STPM Bahasa Melayu Kertas 1 (2008) Cerdik Publications Sdn Bhd. Ahli Panel Hakim Anugerah Citra Iklan Televisyen dan Anugerah Citra Iklan Radio 2007 DBP. Penilai Projek Kamusku: Kenali Manusia : Dewan Bahasa Pustaka 2008 DBP . Penulis Artikel di Ruangan Prasekolah DBP. Penterjemah Sambilan “The Orange Girl” Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Penilai artikel ‘Plagiarism and The New Media Culture’ untuk The 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 08) by International Institute of Informatics and Systematics dan Penilai artikel ‘Using Marking Criteria to Improve Learning: An Evaluation of Student Perceptions’ untuk The 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 08) by International Institute of Informatics and Systematics, Orlando, Florida, USA. Penilai artikel ‘Identity, Community and Land Claims: The People of Kutama Face Contemporary South African Realities ’ untuk The International Journal of The Humanities, Common Ground Pub. Australia.
Penglibatan beliau ini telah membuktikan bahawa beliau adalah seorang yang berdediakasi dalam menjalankan sebarang tugas. Oleh yang demikian beliau sering terpilih untuk diberi sebarang tugas keran kebolehpercayaan pihak penganjur kepada beliau tidak pernah pudar.
Penulisan Rencana.......
6:24 PTG | Author: Halif
Salamun A’laik
Lembaran kali ini penulis akan menyenaraikan hasil penulisan Rencana oleh Dr. Zaitul serta penulisan beliau dalam bentuk Monograf.


Judul Rencana


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Bahasa Kebangsaan dan Negara Bangsa”. Dewan Bahasa, Jilid 4 (10): 22-27.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Kaedah Membaca untuk Kanak-kanak”.Pelita Bahasa. Jilid 16 (10): 11-14


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Unsur Budaya dalam Bahasa Melayu” Dewan Bahasa, Jilid 4 (11): 36-41


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Komsas Menguji Kemahiran Berfikir Pelajar” Pelita Bahasa, Jilid 16 (12): 14-17


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pemelajaran Bahasa” , Dewan Bahasa, Jilid 4 (12): 12-17.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bacalah dalam Bahasamu”. Dewan Bahasa, Jilid 5 (1): 12-15


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa sebagai Jati Diri”
Pelita Bahasa. Jilid 17 (2): 16-19


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Melentur Buluh Biarlah Waktu Rebung”. Dewan Bahasa, Jilid 5 (3): 10-14.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kelas Bahasa Melayu yang hidup”. Pelita Bahasa. Jilid 17 (4): 16-19Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Senang Tetapi Susah”. Dewan Bahasa, Jilid 5 (4) :42- 47.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Terhakis kerana Sikap” Dewan Bahasa, Jilid 5 (5): 24-26


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Guru Penyayang Pelajar Sayang” Pelita Bahasa, Jilid 17 (5): 12-15


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kamus dan Kehidupan”,
Dewan Bahasa, Jilid 5 (6): 46-49.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Berbudi Bahasa Cerminan Didikan Awal Pelajar“ .Pelita Bahasa, Jilid 17 (6): 15-18


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jangan Salah Mulut” Dewan Bahasa, Jilid 5 (7): 10-12.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Penyelidikan Membina Tamadun Bangsa” Dewan Bahasa, Jilid 5 (9): 20-23


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Ceria Pelajar Bahasa Kedua”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (10): 48-52.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Strategi Cemerlang Bahasa Melayu STPM” Pelita Bahasa, Jilid 17 (10): 12-15.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Adab Berbahasa Bermula di Rumah” Pelita Bahasa, Jilid 17 (11): 8-11.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Jajah Bangsa Sebar Bahasa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (12): 16-21.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Menjelang 2020” Dewan Bahasa, Jilid 6 (1): 14-19.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengucapkan Cinta”.Dewan Bahasa, Jilid 6 (2): 14-17.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa dalam Pendidikan Kanak-kanak”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (3): 28-33.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Merancang Cara Belajar”. Pelita Bahasa,
Jilid 18 (4): 8-11Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pelaburan Bahasa Melayu di Persada Global” Dewan Bahasa, Jilid 6 (5): 16-21.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Sekolah Selesa, Relajar Ceria”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (05): 11-14.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Indeks Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (6): 10-13.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Persediaan Awal Menghadapi Peperiksaan ” Pelita Bahasa , Jilid 18 (07): 7-9.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Kebangsaan Mengana Wawasan ” Dewan Bahasa, Jilid 6 (8): 22-26.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Mengekalkan Bahasa dan Bangsa yang Merdeka” Pelita Bahasa , Jilid 18 (08): 7-10.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Membudayakan Bahasa Kebangsaan”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (9): 14-19.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Komunikasi Santun Cerminan Peribadi Luhur ” Pelita Bahasa , Jilid 18 (09): 7-9.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Slanga Milik Siapa?”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (12): 12-16.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Bahasa Melayu di Rantau”
Pelita Bahasa , Jilid 18 (12): 11-13.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Unsur Feminin dalam Bahasa dan Budaya Melayu” Dewan Bahasa, Jilid 7 (2): 16-19.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Cara Menjadi Pelajar Pintar ” Pelita Bahasa , Jilid 19 (03): 9-11.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Kualiti Maskulin dalam Ketatanegaraan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (3): 6-9.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Retorik dalam Jualan Langsung” Dewan Bahasa, Jilid 7 (6): 11-13.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “Menobatkan Bahasa Bangsawan” Dewan Bahasa, Jilid 7 (8): 16-18.Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). “Cemerlang dalam Bahasa Melayu: Impian kita Semua” Pelita Bahasa , Jilid 20 (04): 6-10


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). “Bersatu dalam Bahasa” Dewan Bahasa, Jilid 8 (4): 30-31


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). “Menghayati Bahasa Jiwa Bangsa” Pelita Bahasa , Jilid 20 (10): 14-17


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). “Merawat Gagap” Dewan Bahasa, Jilid 8 (10): 30-33


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). “Bahasa Pemain Utama Kemajuan Masyarakat” Pelita Bahasa , Jilid 20 (11): 10-12


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). “Perkongsian Maklumat Melalui Rakan Bahasa” Dewan Bahasa, Jilid 8 (11): 12-15.


MONOGRAF


JUDUL


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Pengaruh Latar Belakang Keluarga terhadap Pemerolehan Bahasa Kanak-kanak” .Monograf: Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu, Jabatan Bahasa Melayu, FBMK. Jilid 9 (7): 147-158
Artikel dalam Jurnal........
6:22 PTG | Author: Halif
Dalam lembaran kali ini, kita akan lihat artikel-artikel yang telah dihasilkan oleh Dr Zaitul :

ARTIKEL DALAM JURNAL (CITATION INDEXED)


JUDUL

Zaitul Azma Zainon Hamzah and Normaliza Abd Rahim (2006). “Speech amongst Malay Children: An insight of living and maturity”. Journal of PAAL (Pan-Pacific Association of Applied Linguistic International Conference) Vol : 10 (2) 107-124


Normaliza Abd Rahim and Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “To Collaborate or Not to Collaborate: An Imaginative Learning Approach”. Journal of PAAL (Pan-Pacific Association of Applied Linguistic International Conference) Vol : 10 (2) 143-172


Zaitul Azma Zainon Hamzah Normaliza Abd. Rahim, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su .(2007) ” The Inclusion of Semantic and Pragmatic Approach in the Teaching of The Malay Language” The International Journal of Learning, Volume 14, : Coomon Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.


Normaliza Abd. Rahim,Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su. (2007) ” An Imaginative Learning Approach to Using The Computer: An Insight with the Special Needs Children”. The International Journal of Learning, Volume 14, : Coomon Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.


Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su .(2007) “Peranan Media dalam Meningkatkan Pembelajaran dan Penguasaan Bahasa Thai sebagai Bahasa Asing”. Pertanika Journal of Sosial Sciences and Humanities, Volume 15 (2):98-11 Universiti Putra Malaysia.


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim, Norizan Che Su, Siti Zobidah Omar, Arbaie Sujud, and Ahmad Fuad Mat Hassan. (2008). “Communication of Culture Through Malay Quatrain”. The International Journal of the Humanities. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 6.:135-142


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim, and Ahmad Fuad Mat Hassan. (2008). “Metaphor and the Development of Pragmatic Competence”. The International Journal of Interdisciplinary Social Science. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 3.:141-148


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim, Ahmad Azmi Ahmad Nordin, Ahmad Mahmood Musanif, Nur Sabrina Ahmad Azmi, Ahmad Fuad Mat Hassan and Norizan Che Su. (2008). “Culture Conflict Amongst Malaysian Children”. The International Journal of Interdisciplinary Social Science. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 3 : 45-52.


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim, Norizan Che Su, Noor Aina Dani, Normahdiah Sheik Said and Ahmad Mahmood Musanif. (2008). “Languang and Culture Conflict In The Conversation Among Malaysian Children”. The International Journal of Interdisciplinary Social Science. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 6.: 147-154


Normaliza Abd Rahim, Arbaie Sujud,Ibrahim Salleh and Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008) “Designing The Blog: A Study With The Social Science Students at Kuala Lumpur Infrastructure University, Malaysia”. The International Journal of Interdisciplinary Social Science. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1 75-82.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). “Persepsi dan Pemikiran Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”. Jurnal Bahasa Bil. 15: 56-69. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei


Normaliza Abd Rahim, Arbaie Sujud, Ibrahim Salleh, Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Siti Zobidah Omar and Yazariah Yaakob. (2008) “Interaction Pattern in a Language Classroom amongst Special Needs Children: Imaginative Learning Approach”. The International Journal of Learning . Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 6(4) : 9:16


Normaliza Abd Rahim, Arbaie Sujud, Yazariah Yaakob and Zaitul Azma Zainon Hamzah,. (2008) “Digital Pictures to Enhances Story Telling Amongst Special Needs Children ”. The International Journal of Learning . Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 6(4) : 1:8


Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah and Arbaie Sujud, (2008) “Music Therapy: Story Telling with Special Needs Children ”. The International Journal of Interdisciplinary Social Science . Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 3 (5) : 27 -34


Siti Zobidah Omar, Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah and Amini Amir Abdullah (2008) “Urbanization and Its Implication on Malay Women’s Social Interaction” The International Journal of The Humanities . Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 6 (4) : 113-124


Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim and Ibrahim Salleh(2008) “The Contrastive and Syntax Analyses in the Thai and Malay Languages” The International Journal of The Humanities . Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 6 (4).

ARTIKEL DALAM JURNAL (NON -CITATION INDEXED)


JUDUL


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003 ). “Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur Kanak-kanak Melayu” Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4: 568-587.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003) “Peranan Konteks dengan
Gangguan dalam perbualan kanak- kanak”. Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4 : 624-640.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan ‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”. Jurnal Bahasa Jilid 4 Bil 1: 186 - 204


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa Konteks, dan Pemikiran
Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”. Jurnal Bahasa, Jilid 5 Bil 2
134-153


Arbaie Sujud, Normaliza Abd Rahim, ,Ibrahim Salleh and Zaitul Azma Zainon Hamzah. Norlida Alias (2008) “We Can Design Too: An Insight with a Group of Students at Universiti Putra Malaysia”. The International Journal of World University Forum. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1 (3) : 81-88.


Normaliza Abd Rahim, Ibrahim Salleh, Arbaie Sujud, and Zaitul Azma Zainon Hamzah. Norlida Alias (2008) “Breaking The Silence: ICT and Elderly in Malaysia”. The International Journal of World University Forum. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1(3) : 125:128.


Normaliza Abd Rahim, Siti Nur Alia Roslan, Aiman Mustaqim Roslan Arbaie Sujud, and Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008) “Conversational Styles and Gender: Analyzing Informal Conversational Amongst Students and Lecturers at Universiti Putra Malaysia”. The International Journal of World University Forum. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing Pty. Ltd. Volume 1(3) : 9:18.
Penulisan artikel dalam buku........
6:19 PTG | Author: Halif
Salamun A’laik……..
Bertemu lagi……
Dalam lembaran kali ini penulis menyambung hasil penulisan tokoh bahasa yang diperkatakan iaitu Dr. Zaitul. Dalam lembaran kali ini penulis menyenaraikan hasil penulisan tokoh brbentuk artikel dalam bab yang terkandung di dalam sesebuah buku.

BAB DALAM BUKU ILMIAH

JUDUL


Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su (2005). “Pendekatan
dalam Terjemahan Cerita Klasik Thai ke dalam Bahasa Melayu” dalam
Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Pahang: PTS Professional Sdn. Bhd.
m.s 258-271


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Peranan Konteks dengan Gangguan dalam Perbualan Kanak-kanak” dalam Ujana Minda Jilid 2 . Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd. m.s 104-119


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” dalam Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu . Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. m.s 274-295.


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Bantahan Dalam Perbualan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nanyang: m.s 266-285


Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normahdiah Sheik Said. (2006) “Usaha Membudayakan Bahasa Melayu: Parang Bermata Dua” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nanyang.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah dari Segi Psiko-Sosio-Matik” dalam Linguistik Teori dan Aplikasi . Bangi : Penerbit UKM


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Bahasa Melayu di Persimpangan Globalisasi” dalam Bahasa Melayu Wahana Pembangunan Negara . Bangi : Penerbit UKM


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Konflik Bahasa dan Budaya dalam Kalangan Pelajar Asing di Malaysia” dalam Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa Di Asia Tenggara . Singapura : Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN


Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normaliza Abd. Rahim (2007) “ Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia


Normaliza Abd. Rahim dan Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Kiasan Melayu sebagai Khazanah Bangsa Melayu " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008) “ Pendekatan Kualitatif dalam Penyelidikan Bahasa Kayak-kanak Melayu” dalam Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Zaitul Azma Zainon Hamzah et.al (2008) “ Pramalinguistik Kontrastif: Budaza Komunikasi Antara Bahasa Melayu Indonesia dan Bahasa Melayu Malaysia” dalam Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Normaliza Abd.Rahim, Zalina Md Daud, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arbaie Sujud (2008) “ Budaya Teks MeseJ di Kalangan Relajar Universiti Putra Malaysia” dalam Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Seterusnya adalah artikel hasil karangan beliau di dalam Prosiding

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Aspek Sosiolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Melayu”. Proceeding of the first International Language Learning Conference 2004, Pulau Pinang: Pusat Bahasa dan Terjemahan, USM Jilid 1: 339-350.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran, Bahasa, dan Wawasan”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan: Mendepani Cabaran Baru (ICOSH ‘04’), UKM, Jilid/Vol 3 :543-550


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kiasan Melayu –Dahulu dan Sekarang”. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik Melayu (SALiM05), UKM, Jilid 1: 73-85.Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Penggunaan Bahasa Dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Prosiding Kongres Linguistik Nasional XI , Padang, Sumatra Barat, : Masyarakat Linguistik Indonesia.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Belajar Semantik Bahasa Melayu- Belajar Mendekati Budaya Melayu.”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu kali kedua, anjuran Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, Jilid 1 : 319-331


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Peradaban Melayu dalam Teks Klasik.”. Prosiding Seminar Melayu Mahawangsa , anjuran bersama Unit Dokumentasi Warisan Melayu dan Peribumi, FBMK, GAPENA dan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam : 170-179


Zaitul Azma Zainon Hamzah, et.al. (2006). “Pramalinguistik Kotrastif: Budaya Komunikasi Antara Bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1-7


Normaliza Abdul Rahim, Zalina Md. Daud, Zaitul Azma Zainon Hamzah, dan Arbai’e Sujud (2006). “Budaza Teks Mesej Di Kalangan Relajar Univerisiti Putra Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ,anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1- 23


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pendekatan, Kaedah dan Pengukuhan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” . Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu ke-2, anjuran bersama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara: 148-158


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Tidak Memahami Konteks dan Situasi- Satu Fenomena Konflik Bahasa dan Budaya” . Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-3 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia: 346-356


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan, Abdullah Abu Bakar & Alawi Mohamad Zin (2007). “ Pemikiran dan Peradaban Bangsa dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 102-108Ahmad Fuad Mat Hassan, Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Unsur Ironi dan Metafora dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 109-116


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Merealisasikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Antarabangsa” . Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negeri Ketiga; Dasar dan Pelaksanaan anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: 307-314


Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah Sheikh Said, Norizan Che Su Ibrahim Salleh (2007). “ Breaking The Silence: ICT and Elderly in Malaysia” . 1 st International Malaysian Educational Technology Convention Proceedings organised by PTPM, UTM, Jabatan Pendidikan Johor : 43-46


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Penguasaan Semantik dan Pragmatik dalam Kalangan Kanak-kanak” . Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 1 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan Persatuan Psikolinguistik Malaysia Fakulti Pendidikan, pada 04-05 Disember di Hotel Marriot Putrajaya, Malaysia : 186-197.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008) “Writing materials as a teaching aids in the teaching of ml as a second language and a foreign language” ”. Prosiding Seminar Antarabangsa IMMICON, Universiti Multimedia Malaysia pada 17 – 19 Mac 08 di Hotel Hiton, Petaling Jaya.


Ahmad Fuad Mat Hassan, Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Abdullah
Abu Bakar, dan Mohamad Alawi Mohamad Zin. (2008). Penggunaan
Kiasan dalam Pantun Melayu. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya
Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008: 201-205


Puan Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Normaliza Abd Rahim (2008). Analisis Konstratif Sintaksis Bahasa Thai dan Bahasa Melayu. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 217-221


Che Ibrahim Salleh, Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Azmi Ahmad Nordin (2008). Penguasaan Aspek Sosiolinguistik dalam Kalangan Murid-murid Multilingual di Malaysia. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 280-283


Puan Siti Amhar Abu, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Nursabrina Ahmad Azmi (2008). Pemerolehan Sintaksis dalam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 314-317


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Che Ibrahim Salleh & Arbaie Sujud (2008). Ciri Pragmatik dalam Bahasa Pertututran Kanak-kanak Prasekolah. Prosiding
Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6)
di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 334-339


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim, Ahmad Mahmood Musanif, Noor Aina Dani, Norizan Che Su, & Normahdiah Sheik Said (2008). Tidak Sehaluan dalam Perbualan – Fenomena Konflik Bahasa dan Budaya dalam Kalangan Remaja. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 349


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). Remaja Malaysia dan Identiti yang Kontemporari. Prosiding The 6th Internatoinal Malaysian Studies Conference (MSC6) held at the Crowe Plaza Riverside Hotel Kuching pada 5 -7 Ogos 2008


Ahmad Fuad Mat Hassan & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). Penerapan Budaya Pertanian dalam Kalangan Pelajar Menggunakan Pantun. Prosiding The 6th Internatoinal Malaysian Studies Conference (MSC6) held at the Crowe Plaza Riverside Hotel Kuching pada 5 -7 Ogos 2008


Ahmad Fuad Mat Hassan & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). Konsep Pemikiran Melayu dalam Peribahasa Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, di UPM. (Anjuran UPM, DBP & Kementerian Perpaduan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia). UPM pada 11-12 November 2008 : 421-426


Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). Penerapan Nilai Sosial dalam Kalangan Kanak-kanak Autisme. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, di UPM. (Anjuran UPM, DBP & Kementerian Perpaduan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia). UPM pada 11-12 November 2008 : 281-286


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim (2008). Konsep Masa dan Ruang dalam Kalangan Masyarakat Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, di UPM. (Anjuran UPM, DBP & Kementerian Perpaduan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia). UPM pada 11-12 November 2008 : 456-460


Ahmad Fuad Mat Hassan & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). “Perigi Cari Timba”: Persoalan Antara Konsep Maskulin dan Feminin dalam Peribahasa Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. (Anjuran UMT, DBP & Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia. Pada 1-3 Disember 2008.


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2008). Penerapan Teknologi Komunikasi dalam Pengajaran Bahasa Melayu: Sejauh Manakah Keberkesanannya. Prosiding Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. (Anjuran UMT, DBP & Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia. Pada 1-3 Disember 2008.


Zaitul Azma Zainon Hamzah, dan Normaliza Abd Rahim . (2008). Konsep Masa dalam Perbualan Remaja. Prosiding Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. (Anjuran UMT, DBP & Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia. Pada 1-3 Disember 2008.